Cổng Ngọ Môn (Huế)

Festival Huế 2022 | Show diễn 3D Mapping với sự hỗ trợ của công nghệ 3D Laser Scanning.
 
Chuẩn bị cho tuần lễ Festival Huế 2022 diễn ra từ ngày 25-30.06.2022 với chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển”, hiện trạng của ⛩️ Quảng Trường Ngọ Môn ⛩️ đã được VMT Solutions quét 3D laser toàn bộ, nhằm hỗ trợ cho show diễn 3D Mapping.
 
Các kỹ sư giàu kinh nghiệm của VMT sử dụng máy quét Trimble X7 để thu thập dữ liệu (Pointcloud = đám mây điểm) liên quan đến hiện trang công trình một cách chính xác.
 
Từ dữ liệu point cloud một mô hình 3D đã được tạo ra với độ chi tiết và chính xác cao 📐. Đây là nền tảng tin cậy cho việc tính toán chính xác các phương án cho show diễn 3D Mapping tại sự kiện Festival Huế 2022.
 
Tham khảo các dự án quét 3d laser hỗ trợ cho show diễn 3d mapping của VMT: chương trình khát vọng hòa bình

Related Works