Trình chiếu 3D Mapping cho chương trình “Khát Vọng Hòa Bình”

Quét 3D laser scanning hỗ trợ trình chiếu 3D Mapping

Yêu cầu:

Nhân ngày thương binh liệt sĩ 27.07.2022, chương trình “Khát Vọng Hòa Bình” đã được lên kế hoạch tổ chức tại Bến Thả Hoa – đền tưởng niệm bờ Nam Thạch Hãn, Quảng Trị.
Với ý tưởng xây dựng một sân khấu tôn trọng những công trình văn hóa – lịch sử có ý nghĩa quan trọng. Chương trình sử dụng NGÔN NGỮ KIẾN TRÚC VÀ NGHỆ THUẬT THỰC CẢNH làm ngôn ngữ chính, được thực hiện trên nền cảnh quan thực tế với điểm tựa chính là NHÀ TƯỞNG NIỆM – BẾN THẢ HOA BỜ NAM.
Đồng thời sử dụng mặt đường Ngô Quyền và Quảng trường phía trước nhà tưởng niệm để mở rộng không gian biểu diễn và không gian cho đại biểu, khán giả.
Để truyền tải được ngôn ngữ nghệ thuật mà chương trình muốn hướng đến. Nhà sản xuất đã sử dụng kỹ thuật 3D Mapping – công nghệ trình diễn nghệ thuật hiện nay để trình chiếu toàn bộ nội dung lên bề mặt NHÀ TƯỞNG NIỆM – BẾN THẢ HOA BỜ NAM.

Thực hiện quét 3d laser hỗ trợ trình chiếu 3d mapping:

Để có được những kỷ xảo đẹp, sinh động trên mặt đứng của đối tượng được trình chiếu 3D Mapping. Đơn vị sản xuất cần có kích thước chính xác cho từng chi tiết hoa văn, phù điêu trang trí tren bề mặt công trình.
Để thực hiện điều này, đơn vị sản xuất đã liện hệ dịch vụ quét 3D laser hiện trạng của VMT Solution. Công tác đo vẽ, khảo sát chi tiết bằng Drone và máy quét 3D laser scanner đã được các kỹ sư của VMT Solutions thực hiện chỉ trong một thời gian ngắn, với độ chính xác cao hơn nhiều so với phương pháp khảo sát đo đạc truyền thống.
 Thời gian Scan = 9 Giờ làm việc
 Số lượng Scan = 178 scans
 Máy quét 3D Laser = Trimble X7 + Drone

Kết quả:

Sau khi được xử lý. Mô hình mây điểm với kích thước và màu sắc thực tế đã được bàn giao cho đơn vi sản xuất chương trình. Trên mô hình này, mọi chi tiết công trinh cũng như môi trường xung quanh đã được thu thập một cách chính xác. Đơn vị biểu diễn sẽ dựa vào đó để có thể tính toán chi tiết khoảng cách, bố trí góc máy chiếu sao cho phù hợp.

 

Tham khảo thêm về biểu diễn 3D Mapping với sự hỗ trợ của công nghệ quét 3D Laser: tại đây

 

 

 

By Published On: April 18th, 2022Categories: Unkategorisiert, Quét 3D laserComments Off on Trình chiếu 3D Mapping cho chương trình “Khát Vọng Hòa Bình”

Share This Story, Choose Your Platform!

Truyền Thông về VMTs

We Love To Have

Our Smiling Customers

Incorporating AI into my website was the best decision. It has fully streamlined my processes, improved customer interactions, and the results are reflecting in my sales. My website is not just a platform; it’s a dynamic business partner. It anticipates my needs and provides solutions before I even realize I need them. It’s like having a tech-savvy companion guiding me through the digital world. Absolutely brilliant!”

Chris Harris, Business Owner

The research tools embedded in this AI website are a lifesaver. It sifts through massive data sets, presents insightful trends, and helps me focus on the core of my work. A must-have for any researcher. The tools embedded in this AI website are a lifesaver. It sifts through massive data sets, presents insightful trends!

Emily Sem, Academic Researcher
Alex Ronald, Design Professional

Sẵn sàng để trò chuyện?

bạn có ý tưởng lớn mà chúng tôi có thể hỗ trợ?