Dịch vụ quét 3D laser tại Hà Nội Sáng sớm mùa đông Hà Nội không gây trở ngại cho việc thực hiện quét_3D_Laser_scanning của VMT Solutions. Với sự hổ trợ của thiết bị cũng như công nghệ hiện đại. Việc khảo sát đã diễn ra nhanh chóng và chính xác. Với thế mạnh là chất

BIỄU DIỄN 3D MAPPING VỚI SỰ HỔ TRỢ CỦA CÔNG NGHỆ QUÉT 3D LASER Nhiệm vụ và thách thức đối việc trình chiếu 3D Mapping, áp dụng công nghệ quét laser 3D: Biểu diễn 3D Mapping ( hay  trình chiếu biểu diễn laser nghệ thuật) trên toàn bộ mặt đứng của tòa nhà là loại hình

bim modeling, BIm là gì, mô hình bim, bim trong xây dựng, ifc
Mô hình BIM (BIM modeling) trong xây dựng Việc xây dựng và lập kế hoạch xây dựng về cơ bản được chia thành nhiều giai đoạn khác nhau. Ví dụ như việc thiết kế, xây dựng và vận hành một tòa nhà. Phải dựa trên hiệu quả hợp tác của các bên tham gia dự