VMT Solutions Ltd.

Tòa nhà SBI, Công viên phần mềm Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Telefon(Vietnam): +84 8 3715 7897

 E-Mail: info@vmts.ch

Web: www.vmts.ch

Mã số thuế: 0312791734
Giám đốc điều hành (CEO): Huynh Si Nguyen

Bản quyền © 2014 VMT Solutions Ltd. Tất cả các quyền được bảo lưu. Các thông tin, tài liệu, Văn bản, hình ảnh, biểu đồ, âm thanh, hình ảnh động và video trên trang web này có thể là đối tượng được bảo vệ theo luật sở hữu trí tuệ. Không bất kỳ cá nhân, tổ chức nào được phép sửa đổi, sao chép, ghi lại trong bộ nhớ điện tử, chuyển dịch, mô phỏng, phán tán, sử dụng vì mục đích thương mại hay công cộng, một phần hoặc toàn bộ các tài liệu nêu trên mà không được sự chấp thuận của VMT Solutions bằng văn bản.

Bảo vệ thương hiệu

VMT Solutions là chủ sở hữu của các thương hiệu, biểu tượng và các nhãn mác sản phẩm/ dịch vụ đăng tải trên website này. Không bất kỳ cá nhân, tổ chức nào được phép sử dụng các thương hiệu, biểu tượng và các nhãn mác sản phẩm hoặc dịch vụ đó nếu không được sự cho phép của VMT Solutions bằng văn bản.

Bảo vệ sự riêng tư

VMT Solutions  cám ơn sự quan tâm của quý khách hàng về sản phẩm/ dịch vụ của VMT Solutions . Tất cả các dữ liệu cá nhân được thu thập trên trang web của VMT Solutions  sẽ chỉ được lưu trữ và sử dụng để hỗ trợ cá nhân của quý khách hàng, để gửi thông tin sản phẩm hoặc cung cấp các dịch vụ.

Những thông tin mà Quý khách được yêu cầu cung cấp là những thông tin có liên quan và cần thiết để VMT Solutions hiểu rõ nhu cầu của Quý khách đồng thời đảm bảo cho việc quản lý, khai thác, sử dụng website được an toàn và thuận tiện

VMT Solutions cam kết không tiết lộ các thông tin cá nhân của Quý khách cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào khác trừ khi được sự đồng ý của Quý khách hoặc theo quy định pháp luật

Pháp luật

VMT Solutions không chịu trách nhiệm về các nội dung hoặc thông tin, tài liệu của bất kỳ trang web nào khác liên kết đến trang này. Khi truy cập và sử dụng các nội dung, thông tin, tài liệu của những trang web khác liên kết đến trang này, Quý khách sẽ phải tự chịu mọi rủi ro và tuân theo những điều khoản và điều kiện sử dụng áp dụng cho sự truy cập/sử dụng đó.

Thông tin giá cả

Tất cả các mức giá được đưa ra chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng ( chỉ áp dụng cho khách hàng nước ngoài ).

Điều khoản kinh doanh

Các điều khoản kinh doanh quý khách hàng sẽ tìm thấy ở Các điều khoản và điều kiên chung. Bất cứ khuyến nghị nào về trang web của VMT Solutions xin vui lòng gửi thông tin về địa chỉ: webmaster@vmts.ch

Thông tin trên website

Các sản phẩm/dịch vụ được giới thiệu trên website này được VMT Solutions cung cấp một cách hợp pháp và chỉ với mục đích tham khảo. Người sửa dụng không nên xem những thông tin này như một đề nghị bán hoặc chào bán trừ trường hợp VMT Solutions có quy định hoặc thỏa thuận cụ thể và riêng biệt khác.

Mặc dù việc xây dựng và thiết kế các thông tin, tài liệu trên trang web này đã được thực hiện với sự thận trọng tối đa nhưng VMT Solutions không đảm bảo về việc không nhiễm vi rút hay các yếu tố gây hại khác, hoặc sự chính xác, phù hợp với một mục đích cụ thể nào đó của các thông tin, tài liệu được đăng tải trên website này và các website liên kết với website này. Đồng thời, VMT Solutions bảo lưu quyền thay đổi, cập nhật và cải tiến các thông tin, tài liệu đó mà không cần phải thông báo trước.

Các thông tin được đăng tải trên website này chỉ để tham khảo, không nhằm mục đích tư vấn chuyên môn. Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về các thông tin chi tiết.