Khảo sát hiện trạng 3D buồng máy tàu Mandarin Sky

Khảo sát hiện trạng 3D buồng máy tàu Mandarin Sky bằng giải pháp quét 3D Laser Scanning

Do quy định của công ước BWM, các tàu biển đang hoạt động được yêu câù phải trang bị hệ thống xử lý nước dằn (BWTS). 

Thông qua dịch vụ quét 3D hỗ trợ lắp đặt hệ thống xử lý nước dằn tàu (BWTS) của VMT Solution. Mô hình 3D hoàn chỉnh hiện trạng không gian thực buồn máy tàu thủy đã được dựng lên. Dựa vào mô hình này, khách hàng có thể dễ dàng đo đạc kích thước thực của buồng máy. Từ đó, các kĩ sư thiết kế sẽ dễ dàng  tìm ra được không gian trống phù hợp để lắp đặt bổ xung hệ thống bwts.

✅ Máy quét laser TRIMBLE X7
✅ Thời gian quét: 11 giờ làm việc liên tục
✅ Số lượng file scan: 140 files

 

Related Works