Lắp đặt hệ thống xử lý nước dằn tàu (BWTS) với sự hỗ trợ của 3D laser scanning

Ứng dụng 3d laser scanning vào lắp đặt hệ thống xử lý nước dằn (BWTS) cho tàu biển

Trước khi tiến hành lắp đặt hệ thống xử lý nước dằn (BWTS), thì thông tin hiện trạng phòng máy tàu sẽ được thu thập một cách đầy đủ với sự hỗ trợ của công nghệ quét 3d laser hiện trạng.

Công nghệ này giúp cung cấp các số liệu đo đạc với độ chính xác cực cao (milimet)  và chi tiết nhất về mạng lưới đường ống có sẵn, cũng như cấu trúc của nó.

VMT Solutions sẽ tạo và cung cấp cho khách hàng một mô hình 3D đường ống chính xác và chi tiết. Qua đó tránh được sự xung đột, chồng lấn với các đường ống hiện có và các thiết bị khác trong quá trình lắp đặt hệ thống BWTS.

Ưu điểm 

 + Các phép đo có thể được xử lý bằng máy tính xách tay hoặc máy tính tại văn phòng. Qua đó mang lại độ chính xác cao, cũng như tiết kiệm thời gian hơn so với phương pháp đo tay thông thường. Từ đó, rút ngắn được thời gian thi công hệ thống.

 + Không làm gián đoạn các hoạt động bình thường trên tàu. VMT Solutions sẽ quét mạng lưới đường ống đã chọn, cũng như các khu vực có thể tiếp cẩn được, để có thể lắp đặt hệ thống xử lý nước dằn (BWTS).

 + Không nhất thiết phải đưa tàu vào cảng khô. Việc quét 3D có thể được thực hiện trực tiếp ngay trên tàu ngoài biển.

 + VMT Solutions có thể scan laser bề mặt phần thân tàu, dựng mô hình các vách ngăn, cấu trúc, các đường line trung tâm của hệ thống ống trên tàu. Dưa vào các đường line ống trung tâm do chúng tôi cung cấp. Các kĩ sư thiết kế đường ống có thể theo dõi các đường line ống hoặc gắn chúng vào để có thể định tuyến chính xác các hệ thống đường ống hiện có.

Tại sao nên chọn dịch vụ quét 3D laser của VMT Solutions khi thi công lắp đặt hệ thống  xử lý nước dằn (BWTS) trên tàu

 + Khảo sát các điều kiện để lắp đặt thiết bị theo yêu cầu.

 + Mô hình hóa 3D chính xác tất cả các máy móc / thiết bị trên tàu,  giúp khách hàng có thể kiểm tra không gian trống một cách cụ thể. Qua đó, tối ưu được không gian buống máy trong quá trình thi công lắp đặt hệ thống xử lý nước dằn (BWTS) một cách tối ưu.

 + Liên kết / tích hợp vào các hệ thống hiện có.

 + Thực hiện báo cáo kỹ thuật và ý kiến đề xuất.

 + Dựng Video Animation cho các hệ thống đã được mô hình hóa 3D trong phòng máy.

 + Cung cấp file 3D PDF với mô hình hoàn chỉnh.

Giải pháp quét laser 3D  VS phương pháp đo đạc truyền thống khi áp dụng để hỗ trợ lắp đặt thiết bị BWTS 

-> Click here

Các dự đã thực hiện:

+ Cảng Gò Dầu: chi tiết

+ Cảng Gò Gia: chi tiết

+ Cảng Cái Mép: chi tiết

+ Nhiệt điện duyên hải 2: chi tiết

 

By Published On: June 2nd, 2020Categories: Unkategorisiert, Quét 3D laserComments Off on Lắp đặt hệ thống xử lý nước dằn tàu (BWTS) với sự hỗ trợ của 3D laser scanning

Share This Story, Choose Your Platform!

Truyền Thông về VMTs

We Love To Have

Our Smiling Customers

Incorporating AI into my website was the best decision. It has fully streamlined my processes, improved customer interactions, and the results are reflecting in my sales. My website is not just a platform; it’s a dynamic business partner. It anticipates my needs and provides solutions before I even realize I need them. It’s like having a tech-savvy companion guiding me through the digital world. Absolutely brilliant!”

Chris Harris, Business Owner

The research tools embedded in this AI website are a lifesaver. It sifts through massive data sets, presents insightful trends, and helps me focus on the core of my work. A must-have for any researcher. The tools embedded in this AI website are a lifesaver. It sifts through massive data sets, presents insightful trends!

Emily Sem, Academic Researcher
Alex Ronald, Design Professional

Sẵn sàng để trò chuyện?

bạn có ý tưởng lớn mà chúng tôi có thể hỗ trợ?