Quét 3D hỗ trợ lắp đặt hệ thống xử lý nước dằn (BWTS) tại cảng Gò Dầu

Giải pháp quét 3D hỗ trợ lắp đặt hệ thống xử lý nước dằn tàu (BWTS)

Lắp đặt hệ thống BWTS cho tàu đang neo đậu tại cảng Gò Dầu với sự hỗ trợ của máy quét 3D laser scanning.

Máy quét laser: Faro Focus S350

Số ngày quét 3D laser: 1 ngày

Số lượng scan: 50 files

Quy mô: tàu có chiều rông hơn 27m và chiều dài đến hơn 169m

Related Works