Cao đẳng sư phạm Đà Lạt

Quét 3D laser hiện trạng trường cao đẳng sư phạm Đà Lạt

Cao đẳng sư phạm Đà Lạt được xây dựng  vào năm 1927, được công nhận  bời tổ chức International Union of Architects (UIA) là 1 trong 1000 công trình kiến trúc tuyệt vời của thế giới trong thế kỷ 20.

VMT Solutions đã tiến hành quét 3D laser hiện trạng mặt đứng của công trình theo yêu cầu của chủ đầu tư.

Toàn bộ chi tiết mặt đứng của trường đã được thu thập chỉ trong một buổi sáng.
➡️ Máy scan 3D: Trimble X7
➡️ số lương file scan: 88 files

Sau hai ngày xử lý dữ liệu tại văn phòng của VMT Solutions. Mô hình 3D Mesh hiện trạng công trình  được dựng lên từ point cloud (mây điểm) đã được cung cấp theo yêu cầu của khách hàng.

Mô hình 3D Mesh  này sẽ được khách hàng sử dụng để hỗ trợ cho dư án Projection Mapping trong tương lai.

 

 

           

Related Works