Quét 3D laser nhà hát thành phố HCM

Quét 3D laser hiện trạng nhà hát Tp.HCM

Vào một ngày nắng đẹp, VMT Solutions đã tiến hành quét 3d laser hiện trạng mặt đứng nhà hát Tp.HCM theo yêu cầu của chủ đầu tư.

Từng chi tiết trên mặt đứng của nhà hát Tp.HCM đều được thu thập lại chỉ trong vòng một buổi sáng.

Sau hai ngày xử lý dữ liệu scan tại văn phòng của VMT Solutions. Mô hình 3D Mesh hiện trạng nhà hát được dựng lên từ point cloud đã được cung cấp theo yêu cầu của khách hàng. 

Related Works