Khảo sát hiện trạng buồn máy tàu 2022

Khảo sát hiện trạng buồn máy tàu 2022 bằng công  nghệ 3D Laser scanning

Tàu neo đậu ở giữa sông trong khu vực cảng  Cẩm Phả. Các kỹ sư của VMT Solutions mất khoảng 1 giờ đi đò từ Bến thủy nội địa Vũng Đục để đi ra tới khu neo đậu tàu để scan.

Dữ liệu mây điểm thu thập được trong quá trình khảo sát, sẽ được các kỹ sư của VMT Solution sử dụng để thiết lập các bản vẽ chi tiết hỗ trợ cho việc thiết kế lắp đặt hệ thống nước dằn BWTS trên tàu.

➡️ Số lượng file scan:  187 scans, thực hiện trong 13 tiếng
➡️ Máy quét 3d laser: 𝐓𝐫𝐢𝐦𝐛𝐥𝐞 𝐗𝟕

VMT Solutions tự hào là công ty DUY NHẤT tại Việt Nam có thể cung cấp tất cả các dịch vụ liên quan đến khảo sát hiện trạng buồng máy và thiết kế bản vẽ cho việc lắp đặt hệ thống quản lý nước dằn tàu BWTS.