3d laser scanning là gì, point cloud la gì, point cloud la gi, cloud to cloud, open bim la gi, closed bim la gi, quet 3d cho cong trinh kien truc co, công nghệ quét 3d laser, dich vụ quét 3d laser tphcm,

FAQ – Bim là gì?

FAQ - BIM ( BUILDING INFORMATION MODELING )

BIM (Building Information Modeling) là 1 quy trình thông minh dựa trên 1 mô hình 3D có chứa đầy đủ các thông tin và dữ liệu liên quan đến toàn bộ chi tiết của nó. BIM sẽ cung cấp cho kiến trúc sư, kỹ sư, chuyên gia xây dựng (AEC) tầm nhìn chính xác và công cụ để lên kế hoạch, thiết kế, xây dựng, quản lý các công trình và cơ sở hạ tầng 1 cách hiệu quả

Các mô hình và thông tin xây dựng của dự án sẽ được lưu trữ trên đám mây ( Cloud ), và người ta có thể làm việc với chúng thông qua các trình duyệt web khác nhau.

Những dữ liệu có liên quan đến công trình xây dựng sẽ được thu thập và lưu trữ ở định dạng số.

Khi đó, những thông tin về sự thay đổi kích thước hay chất lượng của công trình đều phải được xác nhận để sau này, nếu có bất cứ sự thay đổi nào trong quá trình vận hành tòa nhà, thì người quản lí có thể dễ dàng tìm kiếm và sử dụng đúng những thông tin cần thiết.

+ Phải có sự đồng thuận và phối hợp giữa tất cả các bên tham gia dự án

+ Phần mềm phải luôn có sẵn

+ Dự án được bàn giao dưới dịnh dạng mô hình 3D

+ Xác định vai trò, cũng như trách nhiệm của các bên tham gia dự án

+ Bảo mật dữ liệu

+ Chi phí chuyển đổi

+ Kế hoạch quản lý dự án

+ Tất cả đối tượng tham gia dự án xây dựng có thể lên kế hoạch trên cùng một cơ sở dữ liệu, nhưng không bắt buộc phải sử dụng chung một phần mềm.

+ Không bi bắt buộc phải sử dụng phần mềm theo yêu cầu của khách hàng

+ Dữ liệu chỉ được thu thập một lần duy nhất, ở các vi trí khác nhung có tính chất giống nhau, thì sẽ không cần phải nhập lại dữ liệu.

+ Tiết kiệm được rất nhiều thời gian trong quá trình thực hiện.

+ Ít sai sót

+ Giảm được chi phí

Trong lĩnh vực xây dựng, BIM là một cuộc cách mạng về kỹ thuật số trong việc hoạch định và thực hiện dự án và trong tương lai gần thì hầu như chưa có phương pháp thay thế tốt hơn. Những ai không chú trọng đến tầm quan trọng của BIM trong các dự án xây dựng, thì sớm hay muộn cũng sẽ mất đi khả năng cạnh tranh với đối thủ trong tương lai.

Closed BIM

Cùng sử dụng chung một phần mềm

Sừ dụng chung một công cụ lập kế hoạch

Ví dụ:

Kiến trúc sư và kỹ sư kết cấu  đều sử dụng chung phần mềm Autodesk Revit

Ưu điểm:

Việc kết hợp các mô hình không hề phức tạp

Sử dụng những dữ liệu có cùng định dạng cho việc lập kế hoạch

Giảm thiểu tối đa việc mất mát thông tin do dữ liệu bi hiểu sai

Khuyết điểm:

Thiếu tính linh hoạt khi chuyển giao mô hình hay thông tin cho một bên thứ ba

Thiếu các hướng dẫn cho việc nhập và xuất dữ liệu ở các định dạng thứ ba

Open BIM.2017

Sử dụng những công cụ lập kế hoạch khác nhau.

Việc trao đổi dữ liệu dựa trên một mô hình mở, những thông tin  được tạo ra bởi chương trình của mỗi nhà cung cấp khác nhau

Ví dụ:

Kiến trúc sư sử dụng phần mềm ArchiCAD, trong khi kỹ sư kết cấu sử dụng phần mềm Tekla

Ưu diểm:

Trao đổi dữ liêu thông qua một giao diện trung gian ( IFC/BCF)

Áp dụng phương pháp lảm việc mở cho quá trình lập kế hoạch.Phương pháp làm việc hướng đến tương lai

Khuyết điểm:

Chi phí cao