Ứng dụng scan laser 3D cho xây dựng vào dự án Burgdorf Hospital:

Với sự phát triển của dịch vụ scan laser 3D cho xây dựng. Vào năm 2014, dự án sửa chữa và xây mới Bệnh viện Spital Burgdorf đã được tiến hành.

Spital Burgdorf nằm trong hệ thống bệnh viện Spital Emmental, đây là một hệ thống bệnh viện nổi tiếng tại Thụy Sĩ bao gồm: Spital Burgdorf và Spital Langnau.

Dự án xây dựng này  thật sự là một dự án lớn (2014-2018). Và đầy thách thức không chỉ về quy mô, kinh phí mà còn cả về kĩ thuật.

VMTs thật sự tự hào vì là một trong những nhân tố góp phần vào sự thành công của dự án này.

  • Số điểm quét: 388
  • Số hình chụp: 499
  • Mục đích: Sửa chữa và quản lí thiết bị
Project Gersau (Thụy Sĩ) Scan 3D Laser cho xây dựng