VMT Solutions Mở Chi Nhánh Mới

Sáng ngày 02.07.2018 VMT Solutions chi nhánh Đà Nẵng đã chính thức đi vào hoạt động.

VMT Solutions mong muốn cung cấp cho các khách hàng tiềm năng tại Đà Nẵng cũng như khu vực miền Trung, dịch vụ đo đạc trọn gói bằng công nghệ quét 3D Laser scanning hàng đầu tại Việt Nam, nâng cao giá trị gia tăng cho khách hàng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Thông báo về việc thành lập chi nhánh tại TP Đà Nẵng TOP ICT 2018