customers compliment

Sau khi nhận mô hình 3D và bản vẽ, khách hàng bất ngờ đến nỗi họ cảm thấy mọi thứ vượt xa mong đợi, họ đã ghi lại lời khen ngợi và gửi ngay cho chúng tôi.

“Các bản vẽ tuyệt vời, tôi chưa từng thấy từ các đối tác nào như thế trước đây. Đây là những bản vẽ mà tôi phải công nhận là thực sự xuất sắc, tôi phải nói điều đó. Tôi muốn một lần nữa bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến công việc của bạn. Tôi sẽ luôn chọn bạn là đối tác hàng đầu và giới thiệu bạn với nhiều đối tác khác của tôi…” đây là bản ghi âm nguyên bản từ khách hàng (bằng tiếng Đức).

1
Công Nghệ 3D Scanning Là Gì? Ứng Dụng Công Nghệ Quét 3D Trong Xây Dựng Ứng Dụng Quét 3D Trong Lĩnh Vực Dầu Khí Xây Dựng Mô Hình Bản Sao Kỹ Thuật Số Digital Twin