mô hình BIM

Mô hình BIM (BIM modeling) trong xây dựng

Việc xây dựng và lập kế hoạch xây dựng về cơ bản được chia thành nhiều giai đoạn khác nhau.

Ví dụ như việc thiết kế, xây dựng và vận hành một tòa nhà. Phải dựa trên hiệu quả hợp tác của các bên tham gia dự án. Cũng như việc sử dụng, trao đổi cùng một nguồn thông tin.

Theo những phương pháp truyền thống. Thì các thông tin xây dựng thường được trao đổi trên giấy. Điều đó thường dẫn dến việc thông tin bị thiếu sót hoặc bị hiểu sai trong quá trình xây dựng.

Ở các dự án xây dựng việc thiếu sót thông tin thường gây ra sự tốn kém về chi phí. Và khiến cho các dự án không đảm bảo được tiến độ thi công.

Chúng ta có thể thay đổi điều này như thế nào?

Tất cả các bên tham gia dự án sẽ cùng trao đổi thông tin xây dựng thông qua định dạng IFC ( đây là một định dạng mở và có thể được xử lý bằng nhiều Software khác nhau), điều này sẽ khiến cho nhiệm vụ của các bên tham gia trở nên hiệu quả hơn và tránh được những thiếu sót.

BIM ( Building Information Modeling ) là một quy trình liên quan tới việc tạo lập và quản lý những đặc trưng kỹ thuật số ( được gọi là mô hình thông tin kỹ thuật số- mô hình BIM ) trong các khâu thiết kế. Tất cả thông tin về tòa nhà hoặc dự án xây dựng,… Sẽ được trao đổi thông qua một định dạng mở ( IFC ). Với những thuật ngữ được chuẩn hóa từ nguồn từ điển dữ liệu đặc biệt. Tất cả các bên tham gia dự án sẽ nhận được các thông tin liên quan cần thiết. ( ngay khi họ cần nó). Điều này cho phép tất cả các bên có thể hợp tác làm việc một cách hiệu quả.

mô hình BIM

 BIM hoạt động như thế nào ?

bim6 1Khách hàng sử dụng dịch vụ BIM sẽ đưa những yêu cầu xây dựng  tòa nhà của mình lên một ngân hàng dữ liệu, qua đó họ có thể theo dõi dự án có được thực hiện đúng theo yêu cầu của mình từ quá trình xây dựng cho đến khi kết thúc.

bim7Khi lập kế hoạch xây dựng tòa nhà, đội ngũ thiết kế/xây dựng sẽ lưu ý những yêu cầu mà khách hàng đã đưa ra.

mô hình BIM

Việc xây dựng tòa nhà sẽ được mô hình hóa 3D với một loạt các đối tượng kỹ thuật số. Ví dụ như một cánh cửa ra vào. Cánh cửa này được chọn ra từ một thư viện ( trong đó có nhiều loại cửa ra vào khác nhau ) trong phần mềm lập kế hoạch xây dựng. Phần mềm này sẽ tự động bồ sung  thông tin vào vị trí của cửa ra vào. Sau đó sẽ là công việc của đội ngũ thiết kế. Họ sẽ tiếp tục bồ sung thông tin và yêu cầu về khối lượng, chất liệu, màu sắc, phụ kiện, v.v.

bim9Kiến trúc sư sẽ xác định vị trí của mô hình BIM (BIM modeling) trên một bản đồ kĩ thuật số, để các nhà thầu xây dựng có thể xác định được chính xác, vị trí tòa nhà nên được xây dựng.

bim10Nhóm dự án sử dụng mô hình BIM để phối hợp trao đổi thông tin. Cũng như phân tích chi phí dự án, chi phí vòng đời sản phẩm ( life cycle costing – LCC ), các yếu tố về năng lượng, môi trường.

Nhà thầu xây dựng sẻ sử dụng hình ảnh từ mô hình BIM cho việc quản lý xây dựng. Cũng như cho việc liên hệ với các nhà cung cấp.  Để tìm hiểu thông tin cũng như giá thành của tất cả các thiết bị cho việc xây dựng ( ví dụ; giá thành và thông tin về các loại cửa ra vào sừ dụng cho tòa nhà ) , và tiến hành lập dự toán chi phí.

Sau khi chọn được các nhà cung cấp vật tư tốt nhất cho công trình . Thì tất cả các thông tin về các thiết bị, vật tư từ những nhà cung cấp  này. Sẽ được tự động cập nhật vào hê thống.

mô hình BIM
mô hình BIM

Trong trường hợp sau này cánh cửa ra vào đó cần phải sửa chửa hoặc thay mới. Thì người quản lý tòa nhà có thể sử dụng thiết bị di động để xác định và ghi lại những thiệt hại. Ngay khi nhận được thông tin về cánh cửa cần phải sửa chửa. Người quản lý có thể tiến hành đặt một sản phẩm thay thế. Sản phẩm này có cùng đặt tính, trọng lượng, nhà sản xuất,v.v.

Thông tin về việc thay đổi. Cũng như toàn bộ thông tin về cánh cửa mới sẽ được nhập vào hê thống BIM.

bim16BIM là giải pháp cho tất cả các dự án, từ nhà ở, nhà cao tầng, chung cư, cho đến các tòa nhà thương mại, nhà cao tầng, trường học, công trình kiến trúc cổ, nhà thi đấu, v.v.  Với sự hổ trợ của giao diện mở IFC. Tất cả thông tin về sinh trắc học, và thiết bị, vật tư,… Sẽ được các bên tham gia dự án trao đổi cho nhau.

bim17Sơ đồ quá trình của mô hình BIM (BIM modeling) sẽ tiêu chuẩn hóa tất cả các loại đối tượng, đặc tính cũng như việc phân loại. Điều này giúp cho tất cả các chương trình mà các bên tham gia dự án sử dụng. Đều có thể tiếp cận và xử lý thông tin trong mô hình tòa nhà.

BIM chính là linh hồn của tòa nhà

Làm thế nào để việc lập kế hoạch và xây dựng trở nên hiệu quả hơn?

bim18

Chúng ta phải chuẩn hóa tất cả các thông tin theo một thuật ngữ chung. Và chuyển đổi chúng sang một định dạng mở ( IFC )

Giải pháp cho những khó khăn của khảo sát địa hình Ứng dụng công nghệ 3D laser scanning