Khảo sát 3D hiện trạng buồng máy tàu Kmax Leader

➡️ Số lượng file scan: 147 files
➡️ Máy quét 3d laser: Trimble X7
➡️ Thời gian scan: 18h ngày hôm trước đến 8h sáng hôm sau
➡️ Địa điểm: cảng quốc tế SP-PSA

Related Works