Quét laser 3D hỗ trợ lắp đặt BWTS tại cảng Cái Mép

Lắp đặt hệ thống BWTS cho tàu đang neo đậu tại cảng Cái Mép với sự hỗ trợ của máy quét 3D laser scanning.

Máy quét laser: Faro Focus S350

Số ngày quét 3D laser: 2 ngày

Số lượng scan: 75 files

Quy mô: tàu có chiều rông hơn 30m và chiều dài đến hơn 200m