vmt solutions; vmts; quét 3d laser hiện trạng; 3d laserscanning; công nghệ quét 3D laser scanning hiện trạng; quét 3d laser; tiếng anh giao tiếp; nhân viên vmt

Để tạo thuận lợi trong việc kết nối, trao đổi công việc, văn hóa giữa nhân viên VMT và các đồng nghiệp tại Đức và Thụy Sĩ (online & offline) cũng như việc trao đổi, hỗ trợ trực tiếp cho khách hàng. Việc nâng cao trình độ tiếng Anh của toàn thể nhân viên thông qua các khóa học tiếng Anh trực tiếp với giáo viên bản xứ là điều cần thiết.

Sau gần nữa năm áp dụng, nhân viên của VMT không chỉ cải thiện và nâng cao khả năng ngoại ngữ của bản thân mà còn tìm được niềm vui trong từng buổi học cũng như có thể vận dụng nó một cách sáng tạo trong công việc và qua đó đã tự tin hơn trong việc giao tiếp trực tiếp hoặc các cuộc họp online với đồng nghiệp tại Đức và Thụy Sĩ.

Chúng tôi đã làm điều đó như thế nào?

1/ Giáo viên tiếng Anh hiểu được một phần tiếng Việt, cũng như văn hóa của người Việt.
Scott Lewis là giáo viên tiếng Anh có hơn 5 năm sinh sống và làm việc tai việt Nam. Anh ta đã tham gia vào một số khóa hoc tiếng Việt giành cho người nước ngoài, và đó là nền tảng giúp cho anh ấy có thể dễ dàng kết nối với học viên, đặc biệt là với các nhân viên ngại nói, hoặc xấu hổ khi phải dùng một ngôn ngữ không phải tiếng mẹ đẻ trong các khóa học theo nhóm.

2/ Phương pháp dạy học sáng tạo.
Ngoài việc giáo trình được biên soạn riêng để phù hợp với từng trình độ khác nhau của nhân viên thì phương pháp dạy học sáng tạo cũng là yếu tố mang lại sự hiệu quả tuyệt vời. Điều này khiến cho những buổi học tiếng Anh không chỉ vui mà còn thực sự phục vụ cho mục đích mang lại cho nhân viên VMT sự tự tin khi giao tiếp tiếng Anh với đồng nghiệp nước ngoài.

3/ Người học (nhân viên VMT) là trọng tâm.
Các buổi học tiếng Anh giành cho nhân viên VMT được thiết kế để không đi theo lối mòn là “dạy tiếng Anh”, vì nó sẽ khiến cho người học nhanh có cảm giác chán và mất đi tính hiệu quả. Ban giám đốc VMT đã cùng trao đổi với giáo viên bản ngữ để tạo ra những buổi học tiếng Anh mang tính “huấn luyện” nhiều hơn.

Festival Huế 2022 - Show diễn 3D Mapping Showroom ảo là gì và có bao nhiêu dạng showroom ảo?