Dịch vụ khảo sát 3D laser hiện trạng của VMT Solutions trong năm 2022

Kết thúc quý 1.2022 dich vụ khảo sát 3d laser hiện trạng của VMT Solutions đã hoàn hành mục tiêu đề ra với số lượng projects scan buồn máy tàu vượt xa hơn nhiều so với cùng kỳ các năm trước đó, mặc dù nền kinh tế cả nước đang trong quá trình hồi phục sau cơn đại dịch. Con số10 projects scan tàu biển báo hiệu cho một sự khởi đầu đầy thành công cho dịch vụ khảo sát 3D laser hiện trạng của VMT Solutions.

Trong lĩnh vực này, để cung cấp một dich vu hoàn hảo thì người kỹ sư hiện trường cần phải hiểu rõ về hệ thống BWTS. Các kỹ sư của VMT Solutions không chỉ hiểu rõ mà còn có thể tạo ra các bản vẽ lắp đặt cho hệ thống BWTS với chất lượng đúng theo yêu cầu của khách hàng.

Tại Việt Nam, VMT Solutions tự hào là công ty DUY NHẤT có thể cung cấp tất cả các dịch vụ liên quan đến khảo sát hiện trạng và thiết kế bản vẽ cho việc lắp đặt hệ thống quản lý nước dằn tàu BWTS.

By Published On: May 13th, 2022Categories: UnkategorisiertComments Off on Dịch vụ khảo sát 3D laser hiện trạng của VMT Solutions trong năm 2022

Share This Story, Choose Your Platform!

Truyền Thông về VMTs

We Love To Have

Our Smiling Customers

Incorporating AI into my website was the best decision. It has fully streamlined my processes, improved customer interactions, and the results are reflecting in my sales. My website is not just a platform; it’s a dynamic business partner. It anticipates my needs and provides solutions before I even realize I need them. It’s like having a tech-savvy companion guiding me through the digital world. Absolutely brilliant!”

Chris Harris, Business Owner

The research tools embedded in this AI website are a lifesaver. It sifts through massive data sets, presents insightful trends, and helps me focus on the core of my work. A must-have for any researcher. The tools embedded in this AI website are a lifesaver. It sifts through massive data sets, presents insightful trends!

Emily Sem, Academic Researcher
Alex Ronald, Design Professional

Sẵn sàng để trò chuyện?

bạn có ý tưởng lớn mà chúng tôi có thể hỗ trợ?