khào sát 3d laser hiện trạng

Kết thúc quý 1.2022 dich vụ khảo sát 3d laser hiện trạng của VMT Solutions đã hoàn hành mục tiêu đề ra với số lượng projects scan buồn máy tàu vượt xa hơn nhiều so với cùng kỳ các năm trước đó, mặc dù nền kinh tế cả nước đang trong quá trình hồi phục sau cơn đại dịch. Con số10 projects scan tàu biển báo hiệu cho một sự khởi đầu đầy thành công cho dịch vụ khảo sát 3D laser hiện trạng của VMT Solutions.

Trong lĩnh vực này, để cung cấp một dich vu hoàn hảo thì người kỹ sư hiện trường cần phải hiểu rõ về hệ thống BWTS. Các kỹ sư của VMT Solutions không chỉ hiểu rõ mà còn có thể tạo ra các bản vẽ lắp đặt cho hệ thống BWTS với chất lượng đúng theo yêu cầu của khách hàng.

Tại Việt Nam, VMT Solutions tự hào là công ty DUY NHẤT có thể cung cấp tất cả các dịch vụ liên quan đến khảo sát hiện trạng và thiết kế bản vẽ cho việc lắp đặt hệ thống quản lý nước dằn tàu BWTS.

Trình chiếu 3D Mapping cho chương trình Khát Vọng Hòa Bình Quét 3d laser hiện trang hỗ trợ diễn 3D Mapping cho Festival Huế