Model 3D hiện trạng nhà cổ

Tiếp nối thành công của dự án Magaret River. Việc dựng lại hiện trạng của một tòa nhà cổ tại khu vực Peppermint Grove, Úc  đã được khách hàng tin tưởng giao cho VMT Solutions thực hiện.

Mô hình 3D hiện trạng của ngôi nhà đã được dựng lại chính xác theo file scan. 

Đối với việc mua nhà cũ, sau đó cải tạo hoặc khôi phục lại hiện trạng của nó, thì chi phí cho việc dựng lại hiện trang ngôi nhà luôn là một khoản đầu tư hợp lý. Nó giúp cho nhà đầu tư tránh được các chi phí phát sinh, hỗ trợ cho quá trình lên kế hoạch cải tạo được chính xác hơn và tiết kiệm thời gian hơn.

 

Related Works