Khách sạn Magaret River

Toàn bộ hiện trạng khách sạn đã được quét 3D laser bên trong và bên ngoài bởi đối tác của VMT  tại Úc.

Khách sạn Magaret được xây lần đầu tiên vào năm 1878, với tên gọi ban đầu là Bridge house. Sau nhiều lần sửa chữa, chủ đầu tư cần quét 3D laser toàn bộ hiện trạng khách sạn nhằm hỗ trợ cho việc cải tạo và nâng cấp, nhằm tôn vinh nét di sản cung như kiến trúc lich sử của công trình. 

Khách hàng cần một model 3D ArchiCAD, trong đó thể hiện toàn bộ các tầng của công trình bao gồm phần mái.  Trong đó phần máng va ống thoát nước với khách hàng cũng khá quan trọng.

 

 

Related Works