Dựng mô hình 3D hiện trạng khán phòng nhà hát

 

Dựng mô hình 3D AutoCAD từ dữ liệu scan (point cloud)

Mô hình 3D hiện trạng khán phòng đã được dựng lên từ 123 dữ liệu scan do khách hàng cung cấp. Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra file scan mà khách hàng gửi, chúng tôi phát hiện rất nhiều file point cloud bị lệch và không khớp với nhau.

Với kinh nghiệm lâu năm trong xử lý dữ liệu scan, nên trong trường hợp này chúng tôi có thể đề xuất ra các phương án xử lý chính xác và hợp lý.

Vì nếu ko được điều chỉnh lại cho khớp, thì mô hình 3D hiện trạng khi được dựng lên theo file scan củng sẽ không chính xác.

Từ nguyên nhân nêu trên, trước khi tiến hành mô hình hóa 3D, chúng tôi chọn giải pháp chỉnh sửa lai toàn bộ file point cloud mà khách hàng gửi.

Thông qua quy trình xữ lý dữ liệu scan do VMT Solution tự phát triển. Chúng tôi có thể đảm bảo tính chính xác của toàn bộ dữ liệu.

Tất cả các file scan bị lệch sẽ được xử lý cho khớp, trước khi bước sang giai đoạn mô hình hóa 3d.

Theo yêu cầu cùa khách hàng thì toàn bộ các đối tượng kiến trúc cùa khán phóng phải được mô hình hóa 3D bẳng phần mềm 3D AutoCAD. Tất cả các đối tượng như tường, cột, sàn, trần, cửa, cửa sổ đã được thể hiện chính xác theo dữ liệu scan trong mô hình 3D.

 

Related Works