Mô hình 3D hiện trạng Farmhouse

1493
by VMT Solutions
on Sketchfab

Dựng mô hình 3D hiện trang Farmhouse từ point cloud

Được xây dựng vào khoảng đầu thế kỉ 18. Đây là một kiêu nhà tiêu biểu ở vùng quê Thụy Sĩ, nằm trong diện công trình kiến trúc được bảo tồn.

Toàn bộ hiện trang khu vực nhà ở, chuồng, cũng như nền đất đã được quét 3D laser. Các số liệu thu thập được trong quá trình quét sẽ được chúng tôi đưa vào và xử lý bằng phần mềm 3D ArchiCAD. Quá trình này được gọi là ‘’ point cloud to 3D Model’’.

Trong Project này khách hang chỉ yêu cầu dựng mô hình 3D hiện trang bên ngoài. Cũng như hiện trạng mặt đứng của căn nhà và chuồng, nhằm nắm được thông tin cao độ của từng tầng. Toàn bộ kết cấu bên ngoài đã được vẽ rất chi tiết theo tieu chuẩn Premium.

Related Works