Khảo sát 3D hiện trạng buồng máy tàu Mandarin Fortune

Khảo sát 3D hiện trạng buồng máy tàu để lắp đặt hệ thống BWTS

 

Khởi đầu năm 2021 với dự án khảo sát buồng máy tàu Mandarin Fortune. Nhưng lần khảo sát này đặt biệt và nhiều thử thách hơn so với các dự án trước đó. Do tàu neo đậu ngoài biển và khá xa bờ, thời gian này biển đang động mạnh và có sóng cao nhiều lúc hơn 1m, khiến tàu trung chuyển rung lắc mạnh,  gây rất  nhiều khó khăn và nguy hiêm cho các kỹ sư của VMT Solution đang trong quá trình tiếp cận vào tàu chính để thực hiện dư án. 

Tuy nhiên, với kinh nghiệm và chuyên môn sâu cùng ý chí quyết tâm cao, VMT Team đã hoàn thành việc khảo sát 3d hiện trạng buồng máy đúng hạn và chất lượng đáp ứng yêu cầu khách hàng.

Bước tiếp theo, dữ liệu mây điểm (point cloud) thu thập được trong quá trình khảo sát, sẽ được các kỹ sư của VMT Solution sử dụng để thiết lập các bản vẽ chi tiết hỗ trợ cho việc thiết kế lắp đặt hệ thống nước dằn BWTS trên tàu.

VMT Solutions tự hào là công ty duy nhất tại Việt Nam có thể cung cấp tất cả các dịch vụ liên quan đến khảo sát hiện trạng và thiết kế bản vẽ cho việc lắp đặt hệ thống quản lý nước dằn tàu BWTS.

Related Works