quét 3d laser trong xây dựng

Áp dụng công nghệ quét 3D laser trong xây dựng thực sự không quá phức tạp như chúng ta tưởng. Kết quả của nó là cơ sở vô cùng quan trọng. Để chúng ta có thể xây dựng một qui trình phục dựng hoàn hảo. Vì tất cả các bên liên quan đã có sẵn hồ sơ hiện trạng chính xác.

Ứng dụng công nghệ quét 3D laser trong xây dựng và bảo tồn di sản. 

Thời gian gần đây báo chí ở Việt Nam nêu lên vấn đề cấp bách. Đó là việc bảo tồn và phục dựng Nhà thờ chính tòa Đức Bà Sài Gòn. Các tác giả  thường rất cẩn trọng khi nêu ra nhiều vấn đề. Cũng như khó khăn có thể sẽ gặp phải khi tiến hành phục dựng nhà thờ. Nếu chúng ta không chọn được cách làm tối ưu sẽ thật nguy hiểm cho di sản duy nhất. Và từng được xem là biểu tượng của Sài Gòn.

Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn có diện tích lớn hơn nhà thờ Wiedikon – Thụy Sĩ ( một dự án mà VMT Solutions đã tham gia phục dựng )  rất nhiều vào khoảng 2500 m² vì vậy

  • Số điểm quét sẽ vào khoảng 35-40 điểm cho bên ngoài ,
  • Nếu sử dụng phương pháp scan màu để lưu giữ luôn hình ảnh hiện trạng thì thời gian thực hiện scan chỉ khoảng: 3 ngày
  • Nếu scan luôn bên trong, gác chuông, mái cần khoảng: 5 ngày
  • Xử lý bản vẽ và mô hình hóa 3D chính xác đến từng viên gạch cần thêm: 30 ngày làm việc.

Từ kết quả nêu trên, chúng ta có thể nhận ra sự hiệu quả ( tiết kiệm được thời gian và chi phí ) của công nghệ quét 3D laser trong xây dựng, kiến trúc, cũng như cho việc phục hồi và bảo tồn di sản tại Viet Nam.

 

 

Dựng bản vẽ 2D hiện trạng từ point cloud Ứng dụng quét 3d laser vào công trình dân dụng