Quét 3D Laser hiện trạng siêu thị Big C Đồng Nai

ng dng quét 3D laser scanning trong vic lên kế hoch ci to hin trng công trình.

Quét 3D Laser hin trng công trình bên trong & bên ngoài siêu th Big C Đng Nai.

Tình hung:

Chính thc đi vào hot đng vào năm 1998, Big C Đng Nai  có tin thân là siêu th Cora chính là siêu th có quy mô ln đu tiên ti Vit Nam. Trong sut 20 năm kinh doanh và phát trin, BigC Đng Nai đã có nhiu thay đi v hin trang so vi thiết kế ban đu.

Nhm phc v cho nhu cu tham quan, mua sm ca khách hàng ngày càng ln, cũng như tăng cưng thêm năng lc cnh tranh cho siêu th. Ch đu tư có nhu cu ci to li toàn b siêu th Big C Đng Nai.

Đ thc hin nhim v trên, các kỹ sư cn phi có bn v hệ thống MEP chính xác hin trng công trình, phải biết thông số kỹ thuật các hệ thống MEP nhm phc v cho công tác đề xuất thay thế hoặc nâng cấp và lên kế hoch ci tạo đưc thun li.

Nhưng vn đ đưa ra là: làm sao đ có đưc bn v mặt bằng hệ thống nhà máy, Máy làm lạnh, Máy phát điện, trạm biến áp, Bơm nước , h thống phòng cháy chữa cháy chính xác, khi hin trng bên trong cũng như bên ngoài ca siêu th đã thay đi rt nhiu qua 20 năm? Hiện tại, có rất nhiều máy móc, thiết bị, hệ thống điện, nước, làm lạnh, chữa cháy đã không còn lưu trữ thông tin. Và nhng đơn v nào có đ kh năng thc hin đưc yêu cu mà ch đu tư đ ra trong thi gian cho phép cũng như vi mt mc chi phí hp lý?

Gii pháp:

Đ gii quyết cho vn đ trên, 2 công ty VMT Solution OneBIM Vit Nam đã đưc khách hàng tin tưởng và lựa chọn. Qua đó:

VMT Solutions s chu trách nhim quét 3D Laser  hin trng công trình bên trong và bên ngoài  của  siêu thị. Đc bit là các hệ thng các đưng ng k thut bng máy quét 3D Laser.

D liu thu thp đưc sau khi quét 3D Laser (mây đim – point cloud ) s đưc VMT Solutions x lý , và sau đó chuyn giao cho OneBIM Vit Nam. T d liu này, các bn v Revit và AutoCAD 2D mt bng, mt đng, mt ct cũng như mô hình 3D BIM hin trng công trình s đưc các k sư ca OneBIM dng lên mt cách chính xác đến tng chi tiết

Thông tin d án:

Tên công trình: Big C Đng Nai
Tng din tích: khong 27.090 m2
Phạm vi công việc:

1/  Quét 3d laser hiện trạng công trình các khu vực sau:
 • Book Store
 • Nguyen Kim,
 • Warehouse and Corridor,
 • Receiving area,
 • Cool storage,
 • WC,
 • Energy area

 

2/ Chuyển đổi dữ liệu Point Cloud sang mô hình 3D Revit và 2D AutoCAD. Các hệ thống bao gồm
 • Mặt bằng cấp thoát nước hiện hữu
 • Mặt bằng chữa cháy– báo cháy hiện hữu
 • Mặt bằng hệ thống lạnh hiện hữu
 • Các khu vực trạm máy bơm- chiller
 • Phòng máy phát
 
3/  Thu thập thông số kỹ thuật của thiết bị hiện  bao gồm:
 • Phòng máy làm lạnh
 • Tháp giải nhiệt, bể nước
 • Trạm biến áp
 • Phòng LV
 • Phòng kiểm soát an ninh
 • Phòng máy phát điện
 • Phòng bơm chữa cháy & Phòng bơm trong nước
 • Lịch trình thiết bị và sơ đồ điện

 

4/  Kết quả Scan:
 • S ng file scan: 300 file
 • Thii gian quét: 31 gi làm vic

Hiện tại đội dự án đang trong giai đoạn nước rút để chuyển đổi dữ liệu Point Cloud sang hình Revit AutoCAD 2D

Nhng thách thc trong quá trình quét hin trng BigC  Đng Nai:

Do đây mt siêu th ln vn đang trong quá trình hot đngnên rt nhiu khu vc, nếu như dùng phương pháp đo đc và ko s h tr ca máy quét 3D Laser scanning, thì s rt mt thgian, tuy nhiên kết qu đo đc li không đy đ đ có th xây dng đưc mô hình BIM chính xác và đy đ thông tin.

d  như các khu vc đc bit, trm bơm rt ti vi nhiu đưng ng quanh co, phc tp. Kho hàng ca siêu th kho đông lnh nhiu sương, lnh, phòng trùng. Khu vc snh chính thì luôn tpnp ngưi qua li tham quan mua sm. Các khu vc k trên nếu không dùng laser scanning thì khó mà đo đc đưc đy đ và chi tiết đưc.

Tuy nhiên, vi kinh nghim lâu năm trong lĩnh vc quét 3D laser  hin trng công trình ti Vit Nam. Cũng như được tập huấn thường xuyên với các chuyên gia  trong lĩnh vực quét 3d laser hiện trang của Thụy Sĩ. Nhng vn đ trên đã đưc các k đo đc ca VMT  Solutions x mt cách nhanh chóng, không làm nh ng đến quá trình hot đng ca siêuth.

Những thách thức trong quá trình chuyển đổi dữ liệu Point Cloud sang hình Revit AutoCAD 2D

Phần công việc này do công ty OneBIM Việt Nam thực hiện.

Do số lượng file scan lớn. Nên để việc chuyển đổi dữ liệu được nhanh, công ty cần sử dụng máy tính có cấu hình rất cao.

Kỹ sư MEP cần có kiến thức chuyên môn vững. Cũng như biết nhiều lĩnh vực như hệ thống điện, nước, hệ thống làm lạnh, phòng cháy chữa cháy…

Quá trình chuyển đổi cần kết hợp giữa mô hình điểm Point cloud và hình Pararoma 360 độ. Để đảm bảo việc chuyển đổi được đầy đủ và phản ảnh được hiện trạng chính xác.

Li ích ca khách hàng

Áp dng cng ngh quét 3D laser hin trng công trình giúp kháchhàng tiết kim đưc rt nhiu thi gian cũng như chi phí so vi các phương pháp kho sát khác. Da vào  d liu mây đim sau khiđưc x bi VMT Solutions, các bn v 2D cũng như hình3D Model s đưc OneBIM Vit Nam dng lên đúng chính xác vhin trng hin ti ca công trình. Qua đó h tr cho các kiến trúc sư trong quá trình lên kế hoch ci to li siêu th chính xác đáp ngyêu cu ca ch đu .

By Published On: January 1st, 2019Categories: Unkategorisiert, Quét 3D laserComments Off on Quét 3D Laser hiện trạng siêu thị Big C Đồng NaiTags:

Share This Story, Choose Your Platform!

Truyền Thông về VMTs

We Love To Have

Our Smiling Customers

Incorporating AI into my website was the best decision. It has fully streamlined my processes, improved customer interactions, and the results are reflecting in my sales. My website is not just a platform; it’s a dynamic business partner. It anticipates my needs and provides solutions before I even realize I need them. It’s like having a tech-savvy companion guiding me through the digital world. Absolutely brilliant!”

Chris Harris, Business Owner

The research tools embedded in this AI website are a lifesaver. It sifts through massive data sets, presents insightful trends, and helps me focus on the core of my work. A must-have for any researcher. The tools embedded in this AI website are a lifesaver. It sifts through massive data sets, presents insightful trends!

Emily Sem, Academic Researcher
Alex Ronald, Design Professional

Sẵn sàng để trò chuyện?

bạn có ý tưởng lớn mà chúng tôi có thể hỗ trợ?