Trụ sở Google Zurich

Google Office Zurich

Tháng 01.2017 văn phòng mới của Google tại Zürich chính thức đi vào họat động.
Có vị trí gần nhà ga trung tâm Zürich. Trụ sở mới của Google là nơi làm việc của hơn 2000 nhân viên đến từ 75 quốc gia. Và đây cũng là trung tâm nghiên cứu và phát triển lớn nhất của Google, nằm bên ngoài nước Mỹ.
Vì nằm trong tòa nhà Bưu Điện Zürich cũ (được xây dựng vào năm 1930), nên khách hàng đã yêu cầu  dựng mô hình 3D hiện trạng khu nhà . Nhằm phục vụ cho việc chuyển đổi mục đích sử dụng.
Tồng diện tích các tầng: 1500 m2
Số lượng tầng: 3 tầng

Related Works

Sẵn sàng để trò chuyện?

bạn có ý tưởng lớn mà chúng tôi có thể hỗ trợ?