Dự án nhà hàng Nhật KUBARA

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

KUBARA Restaurant, Phạm Viết Chánh, Q. Bình Thành, Tp.HCM

VMT Solutions tự hào được tham gia dự án phối cảnh nhà hàng Nhật KUBARA  (Tempura Kubara). Nhà hàng này được thiết kế từ ý tưởng của  chuyên gia thiết kế người Nhật. Ngài Mamoru Maeda từ công ty SEMBA CORPORATION . Khách hàng được đề xuất 3 phương án khác nhau, chúng tôi gọi là phương án A, B và C. Và phương án C đã được khách hàng lựa chọn, vì phù hợp với các tiêu chí mà họ đã đề ra nhất và sau đó đã được triễn khai thực tế.

Từ dữ liệu đầu vào (Input) là bản vẽ tay. VMTS đã diễn họa thành dạng hình ảnh và panorama.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][image-comparator left=”https://vmts.ch/wp-content/uploads/2018/04/A-KUBARA-restaurant-Visualization-before.jpg” left_alt=”Phác thảo phương án A” right=”https://vmts.ch/wp-content/uploads/2018/04/A-KUBARA-restaurant-Visualization-after.jpg” right_alt=”Diễn họa phương án A ” width=”100%” classes=”image-comparator hover” title=”Phương án A”] [/image-comparator][/vc_column][vc_column width=”1/3″][image-comparator left=”https://vmts.ch/wp-content/uploads/2018/04/B-KUBARA-restaurant-Visualization-before.jpg” left_alt=”Phác thảo phương án B” right=”https://vmts.ch/wp-content/uploads/2018/04/B-KUBARA-restaurant-Visualization-after.jpg” right_alt=”Diễn họa phương án B” width=”100%” classes=”image-comparator hover” title=”Phương án B”] [/image-comparator][/vc_column][vc_column width=”1/3″][image-comparator left=”https://vmts.ch/wp-content/uploads/2018/04/C-KUBARA-restaurant-Visualization-before.jpg” left_alt=”Phác thảo phương án C” right=”https://vmts.ch/wp-content/uploads/2018/04/C-KUBARA-restaurant-Visualization-after.jpg” right_alt=”Diễn họa phương án C” width=”100%” classes=”image-comparator hover” title=”Phương án C”] [/image-comparator][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][pano file=”https://vmts.ch/SEMBA/555/index.html” preview=”” width=”100%” height=”800px” button=”off”][/vc_column][/vc_row]

Related Works

Sẵn sàng để trò chuyện?

bạn có ý tưởng lớn mà chúng tôi có thể hỗ trợ?