Dựng mô hình 3D chuồng ngựa từ Point Cloud

Dựng mô hình 3D từ Point Cloud công trình chuồng ngựa 

 

 

Khách hàng yêu cầu dựng mô hình 3D từ Point Cloud chuồng ngựa này ( create 3D model from pointcloud). Do đây là một công trình thuộc dạng bảo tồn di tích. Cho nên các chi tiết liên quan đến cấu trúc chịu lực phải được vẽ chính xác.

Đa phần là các đà gỗ chịu lực, xà mái. Phần mặt đứng bên ngoài thì những đối tượng như : các cây đà lớn và phần tường gỗ bên trên. Khách hàng cũng yêu cầu phải thể hiện chính xác vì có liên quan đến yếu tố lịch sử.

Ngoài ra còn một số đối tượng quan trọng khác yêu cầu phải thể hiện chính xác như. : Ống khói, tường gạch bên trong, ngạch cửa.

Tuy có một số đối tượng ko có trong thư viện của ArchiCAD. Thế nhưng với kinh nghiệm của mình, VMT vẫn đáp ứng được yêu cầu của khách hàng.  Việc dựng mô hình 3D  đã được hoàn thiện với chất lượng tốt nhất.

Related Works