Nhà máy sản xuất VLXD

Khảo sát hiện trang nhà máy sản xuất VLXD

Khảo sát hiện trạng 3D LASER toàn bộ khu vực lò sấy bên trong một nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng. Dữ liệu SCAN sau khi thu thập sẽ được các kỹ sư VMT Solutions tiến hành xử lý. Kết quả cuối cùng khi bàn giao cho khách hàng sẽ là file ở định dạng Recap.

saint gobaint vit nam 22

khảo sát hiện trạng Saint Gobain

Related Works