Nhà kết cấu gỗ

Dựng mô hình 3D hiện trạng nhà kết cấu gỗ

Nhà kết cầu gỗ là gì ? -> tìm hiểu tại đây

Ngôi nhà này sau khi được khảo sát hiện trạng bằng máy quét 3d laser. Khách hàng đã gửi cho VMT tổng cộng 136 file scans. Để đảm bảo độ chính xác theo yêu cầu của khách hàng, VMT đã kiểm tra và sửa lỗi lệch file scan (nếu có) trước khi tiến hành mô hình hóa nhằm giảm thiểu tối đa các sai sót.

File scan sau khi được xử lý đã được VMT dựng lên mô hình 3D và bản vẽ 2D hiện trạng. Từ các dữ liệu này, khách hàng có thể tiến hành lập kế hoạch cho việc cải tạo lai hiện trạng nhà.

➡️ Năm căn nhà được xây:  1905

➡️ Diện tích sử dụng: 393.10 m2

➡️ Diện tích tổng: 983 m2

 

Related Works

Sẵn sàng để trò chuyện?

bạn có ý tưởng lớn mà chúng tôi có thể hỗ trợ?