Dựng phim 3D Animation cho dự án điện gió Phú Cường Sóc Trăng

Dựng phim 3D Animation cho dự án điện gió Phú Cường Sóc Trăng 1.400 MW

Tập đoàn Mainstream Renewable Power đã liên doanh với tập đoàn Phú Cường để cùng phát triển dự án điện gió ngoài khơi Phú Cường Sóc Trăng có công suất 1.400 MW tại Việt Nam.

Do nhu cầu cần thể hiện độ phức tạp của dự án một cách trực quan nhất. Mainstream đã liên hệ VMT Solutions với yêu cầu dựng một đoạn phim 3D (3D Animation) cho dự án này.

Trong  Video 3D Animation, Mainstream yêu cầu thể hiện vị trí của các tuabin gần bờ và xa bờ, hệ thống kết nối các cáp ngầm trên biển đến trạm biến áp trên đất liền, cũng như đường dây truyền tải điện được sản xuất đến các trạm biến áp của tập đoàn EVN.

 

Related Works