Dựng 3D model citiy house từ file point cloud

Dựng 3D Model city house (nhà trong phố) từ file point cloud (mây điểm).

Toàn bộ hiện trạng bên trong và bên ngoài của tòa nhà cao 15 tầng tại Zurich (Thụy Sĩ) đã được đối tác của VMT Solutions quét laser trong 4 ngày và 1 đêm. Để đảm bảo ko gây phiền cho ngườ thuê căn hô củng như các văn phòng làm viec trong tòa nha, khi viêc quét hiện trạng 3d laser được tiến hành vào ban đêm. Công việc này iu cầu phải được tiến hành trong yên lặng và nhanh chóng .

Có tổng cộng 1400 file scan point cloud (mây điểm) cho toàn bộ bên trong va ben ngoài tòa nhà.

File scan sau khi được ”register” sẽ được nhân viên của VMT Solution tiến hành dựng model 3D bằng phần mềm ArchiCAD.

Kết quả khách hàng nhận được bao gồm:

 + file 3D model ArchiCAD (.pla)

 + Bản vẽ 2D được xuất từ 3D model ở các định dạng .dwg, .dxf, .pdf

 

 

 

Related Works