Khảo sát hiện trạng 3d trong đại dịch Covid 19

Covid-19 đang bùng phát trở lại. Rất nhiều hành động cần thiết dành cho công tác phòng chống và kiểm soát dịch bệnh đã được triễn khai, nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan trên diện rộng, cũng như giảm thiểu mức độ ảnh hưởng của dịch bệnh.
 
Áp dụng công nghệ scan 3D không tiếp xúc , VMT Solutions đảm bảo được việc giữ an toàn cho nhân viên cũng như khách hàng của mình khi tiến hành dự án khảo sát hiện trạng buồng máy tàu tại cảng Sơn Dương thuộc khu Formusa Hà Tĩnh.
 
➡️ Số lượng file scan: 163 files
➡️ Máy quét 3d laser: 𝐓𝐫𝐢𝐦𝐛𝐥𝐞 𝐗𝟕
 
𝘏𝘢̃𝘺 𝘭𝘪𝘦̂𝘯 𝘭𝘢̣𝘤 𝘷𝘰̛́𝘪 𝘤𝘩𝘶́𝘯𝘨 𝘵𝘰̂𝘪 𝘯𝘦̂́𝘶 𝘣𝘢̣𝘯 𝘮𝘶𝘰̂́𝘯 𝘵𝘪̀𝘮 𝘩𝘪𝘦̂̉𝘶 𝘵𝘩𝘦̂𝘮 𝘷𝘦̂̀ 𝘥𝘪𝘤𝘩 𝘷𝘶̣ 𝘲𝘶𝘦́𝘵 3𝘋 𝘓𝘢𝘴𝘦𝘳 𝘩𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘵𝘳𝘢̣𝘯𝘨!
: https://vmts.ch/vi/trang-chu/dich-vu/dich-vu-quet-3d-laser/
: info@vmts.ch
: +84 28 3715 7897