Khảo sát 3D hiện trạng trong thiết kế nội ngoại thất 2021 - Đầu xuôi đuôi lọt