3dモデリング, dựng mô hình 3d sản phẩm, mô hình 3d sản phẩm, 3D Produktvisualisierung; Produktvisualisierung; 3D Product Visualization; Product visualization;

Dựng mô hình 3D sản phẩm

Sản phẩm của các bạn sẽ được giới thiệu trên website / shop online dưới dạng mô hình 3D

Dựng mô hình 3D sản phẩm

Dựng mô hình 3D sản phẩm chính là chìa khóa giúp khách hàng hiểu rõ hơn những ưu điểm của sản phẩm mà họ đang tìm hiểu.

Khách hàng sẽ có cơ hội trải nghiệm độ chân thật cũng như chi tiết của sản phẩm. Qua đó giúp họ đưa ra quyết định mua sắm một cách nhanh chóng và chính xác.

Dịch vụ dựng mô hình 3D sản phẩm

Các mô hình 3D sản phẩm được tạo ra rất chi tiết và dễ sử dụng - có thể tích hợp vào website / shop online mà không cần cài đặt thêm Plugin

3D modeled

Virtual Reality ready

Mobile ready

3D models suitable for 3D printing

Quí vị muốn được tư vấn thêm?

Hãy gửi yêu cầu cho chúng tôi. Và mọi thắc mắc của quí vị sẽ nhận được sự tư vấn cũng như hổ trợ tốt nhất từ VMTs