Hành trình khởi nghiệp và giải pháp 3D laserscanning cho các dự án cần khôi phục hiện trạng

VMT Solutions vinh dự khi được xuất hiện trong chương trình “Sức bật sáng tạo & khởi nghiệp” số tháng 6. 2019. Với bài phóng sự về hành trình khởi nghiệp và giải pháp mới áp dụng hiệu quả trong lĩnh vực 3D laser scanning – Point Cloud to BIM Services  cho các dự án có nhu cầu khôi phục hiện trạng công trình. Cám ơn ban khoa giáo đài HTV đã có sự chuẩn bị và đầu tư kỹ lưỡng cho sự xuất hiện của VMT Solutions trong chương trình này.

VMT Solutionschannel – Youtube

3D Laserscanning trong phục dựng nhà thờ Đức Bà Paris Business trip to switzerland