Category: Quét 3D laser

BIỄU DIỄN 3D MAPPING VỚI SỰ HỔ TRỢ CỦA CÔNG NGHỆ QUÉT 3D LASER Nhiệm vụ và thách thức đối việc trình chiếu 3D Mapping, áp dụng công nghệ quét laser 3D: Biểu diễn 3D Mapping với sự hỗ trợ của công nghệ quét 3d laser toàn bộ mặt đứng tòa nhà. Là loại hình trình